شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

چهارشنبه سوری مبارک....

عزیزکم امسال بخاطر اینکه شما علاقه شدیدی به آتیش داشتی و دوست داشتی مدام اینطرف و اونطرف بپری (اخه فدات شم تازه راه افتاده بودی و در حال کشف دنیای اطرافت هستی)، بخاطر همین با بابا حمید تصمیم گرفتم چهارشنبه سوری توی خونه باشیم... آخر سال است چند روز دیگر سال نو می شود و این روز چهارشنبه سوریست آخرین چهارشنبه سال آخرین بار است که در این سال می شود سوز زمستان را بویید آخرین آتش روشن می شود اولین گرما در دل می رود زردی ها می رود سرخی ها می آید سال، آخرین بوسه اش را به دفترش می زند و با مکثی کوچک آنرا می بندد و دفتری تازه و شروعی تازه....     آداب مخصوص چهارشنبه سوری ...
28 اسفند 1393

عشق پارک.....

عزیزکم بعد از اینکه تونستی اولین قدمهات رو روی پاهای کوچیکت برداری بردیمت پارک تا خودت بتونی تو فضای باز راه بری و انتخاب کنی که سوار کدوم وسیله بازی بشی..... خاله میترا و شادی خانوم توی پارک کودک خانه هنرمندان قربون صورت ماهت برم که عینک آفتابی بهت میاد....چقدر هم ذوق کردی که عینک گذاشتی.... اینجا قبل از سال نو هست ما اومده بودیم سوهان عسلی بخریم، توی پارک ایستادیم و تو یکم بازی کردی و حسابی خوش گذروندی.... من و عشق زندگیم....شادی خانوم ...
16 اسفند 1393
1